розпорядження

 

 
 


УКРАЇНА

СТЕПНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

СІЛЬСЬКОГО ГОЛОВИ

 

  23 листопада   2020 року                                                                    №53

 

        Про створення конкурсної комісії

 

            Згідно постанови Кабінету Міністрів України  від 15 лютого 2002р. № 169 «Про  затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», п. 4 «Загальні положення»:

 

1. Створити конкурсну комісію у складі  5 осіб:

 

          Голова комісії                                                    В.М. Любименко

 

          Секретар комісії                                                А.А. Рябоконь

 

          Члени комісії :                                                 

          Момот О.О., завуч Степненської ЗОШ;

          Біленкова Л.М., депутат сільської ради;

          Висоцький А.А., заступник сільського голови.

                                                                

          2. За виконання даного розпорядження залишаю за собою.

                                                                                      

 

 

Сільський голова                                                  В.М. Любименко 

                                       

                                                                 УКРАЇНА

СТЕПНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

СІЛЬСЬКОГО ГОЛОВИ

 

23  листопада  2020 року                                                                      № 52

 

Про оголошення конкурсу на

      заміщення вакантної посади.

 

          Відповідно до ст. 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантної посад державних службовців» :

 

 1. Оголосити з 26 листопада 2020 року конкурс на заміщення вакантних посад апарату сільської ради та її виконавчого комітету:

- начальник відділу організаційно-кадрової та загальної роботи;

               - провідний спеціаліст відділу організаційно-кадрової та загальної

                 роботи;

               - державний реєстратор відділу організаційно-кадрової та загальної

  роботи;

- начальник відділу земельних відносин та екології;

- спеціаліст- землевпорядник відділу земельних відносин та екології;

- начаьник відділу соціального захисту населення;

- начальник відділу фінансів;

- провідний спеціаліст відділу фінансів;

- начальник відділу освіти, культури молоді та спорту;

- головний спеціаліст відділу освіти, культури молоді та спорту;

- провідний спеціаліст відділу освіти, культури молоді та спорту;

- спеціаліст 1 категорії відділу освіти, культури молоді та спорту;

- начальник-головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності;

- спеціаліст 1 категорії відділу бухгалтерського обліку та звітності.

 1. Встановити умови конкурсу на заміщення вакантної посади:
 • громадянство України;
 • володіння державною мовою;
 • повна вища освіта або базова вища освіта відповідного спрямування;
 • досконале володіння комп’ютером;
 • скаж роботи за фахом не менше 3-х років.

 

 

 

 1. Конкурсній комісії:

3.1.Подати оголошення в народний часопис «Червоний промінь» про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади відповідно до п. п. 1-2 розпорядження.

3.2.У відповідний термін провести конкурс на заміщення вакантних посад апарату сільської ради та її виконавчого комітету.

 

 1. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

Сільський голова                                                       В.М. Любименко

УКРАЇНА

СТЕПНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

СІЛЬСЬКОГО ГОЛОВИ

 

 

23 листопада  2020 року

№ 51

 

Про затвердження Порядку проведення конкурсу та Порядку проведення іспиту кандідатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Степненської сільської ради.

 

          Відповідно до статті 42, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 10 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 року № 169 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців", Загальним порядком проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженим наказом Головного управління державної служби України від 08.07.2011 року № 164, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.07.2011 року за        № 930/19668, Наказом Національного агентства України з питань державної служби  від 27.04.2015 року № 87 "Про внесення змін до Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.05.2015 року за № 530/26975, з метою формування дієздатного кадрового потенціалу, залучення на службу в органи місцевого самоврядування висококваліфікованих спеціалістів, вважаю за необхідне:

 

1.Затвердити Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Степненської сільської ради  (додається 1).

2.Затвердити Порядок проведення іспиту кандидатів  на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Степненської  сільської ради  (додається 2).

3.Контроль за виконання цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

Сільський голова     

В.М. Любименко

 

        

Додаток 1

до Розпорядження

сільського голови

від 23.11.2020 № 51

 

 

ПОРЯДОК

проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Степненської сільської ради

 

1.1. Відповідно до цього Порядку проводиться конкурсний відбір на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Степненської  сільської  ради (далі конкурс), крім випадків, коли законами України та іншими нормативно-правовими актами встановлено інший порядок заміщення таких посад.

1.2. Конкурс на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування повинен забезпечувати конституційне право рівного доступу до служби в органах місцевого самоврядування громадян України.

1.3. Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування розпорядженням сільського голови утворюється конкурсна комісія у складі не менше п’яти осіб.

1.4. До складу конкурсної комісії входять сільський голова, заступник голови, секретар і члени конкурсної комісії. Головою конкурсної комісії є сільський голова. Заступником голови конкурсної комісії є заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Секретарем конкурсної комісії є секретар сільської ради.  На час відсутності голови конкурсної комісії (відпустка, відрядження, хвороба тощо) або неможливістю ним виконувати свої обов'язки, обов'язки голови конкурсної комісії виконує секретар конкурсної комісії. На час відсутності секретаря конкурсної комісії (відпустка, відрядження, хвороба тощо) його обов'язки виконує заступник голови конкурсної комісії за рішенням голови комісії.

1.5. На засідання конкурсної комісії можуть бути запрошені інші особи, які не є членами комісії (без права голосу).

1.6. Засідання конкурсної комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж 2/3 її складу.

1.7. Особа, яка претендує на зайняття посади посадової особи місцевого самоврядування, не може входити до складу конкурсної комісії. Близькі їй особи – один з подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлювачі, а також інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із кандидатом (далі - близькі особи), не можуть входити до складу конкурсної комісії під час розгляду питань, щодо цієї особи.

1.8. Переведення на рівнозначну або нижчу посаду посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату сільської ради, а також просування по службі посадових осіб місцевого самоврядування, які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, може здійснюватися без конкурсного відбору.

2. Умови проведення конкурсу

2.1. Рішення про проведення конкурсу приймається сільським головою за наявності вакантної посади посадової особи органу місцевого самоврядування.

2.2. До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

- визнані в установленому порядку недієздатними;

- мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади державного службовця;

- у разі прийняття на службу будуть прямо підпорядковані або підлеглі близьким особам;

- позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

- в інших випадках, установлених законами.

2.3. Особи, які подали необхідні документи для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття посади посадової особи сільської ради (далі - кандидати).

2.4. Конкурс проводиться поетапно:

1) публікація оголошення про проведення конкурсу в пресі або поширення його через інші засоби масової інформації;

2) прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади;

3) проведення іспиту та відбір кандидатів.

3. Оголошення про конкурс

3.1. Оголошення про проведення конкурсу публікується в місцевій газеті «Червоний промінь» або оприлюднюється на офіційному веб-сайті сільської  ради в разі його наявності.

3.2. В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститися такі дані:

1) місцезнаходження та номери телефонів Степненської сільської ради;

2) назви вакантних посад із зазначенням, що додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці, тощо

3) основні вимоги до кандидатів, визначені в посадових інструкціях згідно з типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад державних службовців;

4) термін прийняття документів (протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу);

5) перелік документів, необхідних для участі в конкурсі.

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству про службу в органах місцевого самоврядування та про державну службу.

3.3. При заміщенні вакантних посад, призначення на які відповідно до законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України здійснюється за іншою процедурою, а також у разі прийняття сільським головою рішення про призначення осіб на посаду в межах сільської ради згідно з пунктом 1.8. цього Порядку конкурс не оголошується.

4. Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі 

4.1. Особи, які бажають взяти участь в конкурсі, подають до конкурсної комісії  сільської ради, такі документи:

1) письмову заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями, пов'язаними з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби (Додаток 1 до Порядку);

2) заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками (автобіографія, трудова діяльність);

3) дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

4) копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

5) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції»;

6) копію паспорта;

7) копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);

8) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону (Додаток 2 до Порядку).

4.2. Забороняється вимагати від особи, яка претендує на зайняття посади посадової особи місцевого самоврядування, документи, подання яких не передбачено законодавством.

4.3. Особа, яка працює у сільській раді і бажає взяти участь у конкурсі, подає заяву про участь в конкурсі, а документи зазначені в пункті 4.1. цього Положення, до заяви не додаються.

4.4. Особа, яка бажає взяти участь в конкурсі, має право додати до заяви про участь в конкурсі, крім зазначених документів в пункті 4.1. цього Положення, додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації, тощо).

 4.5. Конкурсна комісія перевіряє подані документи на відповідність їх встановленим кваліфікаційним вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, передбаченим для кандидатів на посади посадових осіб місцевого самоврядування. Якщо кандидат на займану посаду не має відповідного стажу роботи, комісія, як виняток, має право допустити такого кандидата до складання іспиту.

4.6. Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам або які подали недостовірні відомості, за рішенням голови конкурсної комісії до участі в конкурсі не допускаються, про що їм повідомляється конкурсною комісією з відповідним обґрунтуванням. Якщо кандидат наполягає на участі у конкурсі за даних обставин, він допускається до конкурсу, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

4.7. Подані документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються у секретаря конкурсної комісії або ж передаються на зберігання посадовій особі, яка відповідно до посадової інструкції здійснює кадрове діловодство у Степненській сільській раді. Документи переможця конкурсу, зазначені в пункті 4.1. цього Положення, у разі призначення його на посаду посадової особи місцевого самоврядування, стають складовою його особової справи.

5. Проведення іспиту та відбір кандидатів

5.1. Іспит проводиться конкурсною комісією Степненської сільської ради з метою об'єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів на посаду посадових осіб місцевого самоврядування.

 5.2. Голова конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту, секретар конкурсної комісії повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

5.3. Під час іспиту перевіряються знання Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про місцеве самоврядування в Україні», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу (посадової особи місцевого самоврядування) виконавчого апарату Степненської сільської ради.

5.4. Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Степненської сільської ради та переліки питань на перевірку знання законодавства, в том числі і з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу (посадової особи місцевого самоврядування) Степненської сільської ради, затверджуються сільським головою відповідно до Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, розробленого та затвердженого Національним агентством України з питань державної служби.

5.5. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

5.6. Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для зайняття вакантних посад посадових осіб органів місцевого самоврядування.

5.7. Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані для призначення на посади, у разі їх згоди, за рішенням конкурсної комісії можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву Степненської сільської ради і протягом року можуть бути прийняті на вакантну рівнозначну або нижчу посаду без повторного конкурсу за рішенням сілььского голови. Якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного з кандидатів для призначення на посаду, конкурсна комісія не може рекомендувати цих кандидатів до кадрового резерву.

5.8. Якщо жоден з кандидатів не рекомендований конкурсною комісією для зайняття вакантної посади, оголошується повторний конкурс.

5.9. Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 її складу.

5.10. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії. У рішенні комісії, що подається сільському голові, обов'язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду та можуть визначатися кандидатури для зарахування до кадрового резерву.

5.11. Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і подається сільському голові не пізніше, ніж через два дні після голосування. Кожен член комісії може додати до протоколу свою окрему думку.

5.12. Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох днів після його завершення. Якщо посада, на заміщення якої проведено конкурс, передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища чи належить до посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції, відібраний для призначення на таку посаду кандидат протягом трьох днів з дати одержання повідомлення про результати конкурсу надає письмову згоду на проведення спеціальної перевірки відповідно до чинного законодавства України.  

5.13. Рішення про призначення на посаду та зарахування до кадрового резерву приймає сільський голова на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією. Якщо посада посадової особи місцевого самоврядування передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища чи належить до посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції, рішення про призначення на таку посаду приймається за результатами спеціальної перевірки, проведеної відповідно до Законів України «Про запобігання корупції», «Про очищення влади».

5.14. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене сільському голові протягом трьох днів після ознайомлення з цим рішенням.

5.15. Рішення сільського голови може бути оскаржене у порядку, визначеному законодавством. 

 

Секретар сільської ради                                           А.А.Рябоконь                                                                      

 

Додаток 1

до Порядку проведення конкурсу

на заміщення вакантних посад

посадових осіб місцевого самоврядування Степненської  сільської  ради

 

                                                                        Голові конкурсної комісії

__________________________________

                                                                       повна назва сільської ради

                                                                     __________________________________

                                                                       прізвище, ініціали голови комісії

                                                                   ___________________________________

                                                                       прізвище, ім’я, по батькові кандидата

                                                                   ___________________________________

          дата народження кандидата

                                                                       який(а) проживає за адресою:__________

                                                                       _________________________________

                                                                ____________________________________

                                                                       телефони: дом. _____________________

                                                                        роб. _______________________________

 

З А Я В А

 

            Прошу допустити мене до участі в конкурсі на заміщення вакантної посади ________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Ознайомлен____:

із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття  на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням;

з переліками питань для перевірки знання Конституції України, Законів України «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні» «Про боротьбу з корупцією», та знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень.

Декларацію про доходи, зобов’язання фінансового характеру та майновий стан особи, яка претендує на зайняття посади державного службовця, щодо себе та членів своєї сім’ї заповни____.

 

____________________                                       ___________________

                дата                                                                     підпис

                                                                       

Секретар сільської ради                                          А.А. Рябоконь

                                                                                    Додаток 2 

                                                                       до Порядку проведення конкурсу

                                                                        на заміщення вакантних посад

                                                             посадових осіб   

                                                             місцевого самоврядування 

                                                                        Степненської сільської  ради

 

                                                                        Голові конкурсної комісії

                                                                        Степненської сільської ради

                                                                        ____________________________

                                                                        ____________________________

                                                                                   (П.І.Б. кандидата в родовому відмінку)

                                                                        який(а) проживає за адресою:

                                                                        __________________________ 

                                                                        тел._______________________

ЗАЯВА
про проведення перевірки, передбаченої
Законом  України “Про очищення влади”

Я,__________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові)

відповідно до статті 4 Закону України “Про очищення влади” повідомляю, що заборони, передбачені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, не застосовуються щодо мене.

Надаю згоду на:

проходження перевірки;

оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону України “Про очищення влади”.

Додаток: копії, засвідчені підписом керівника кадрової служби і скріплені печаткою:

сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації;

декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 20___ рік;

документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (сторінки паспорта громадянина України - для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку у паспорті громадянина України).

«____»___________20__р.                                   _________________      
                                                                                              (підпис)                               

 

                                             

Секретар сільської ради                                            А.А. Рябоконь

 

         

                                                                             

                                                                                        Додаток 2        

                                                                             до  Розпорядження сільського

                                                                             голови 23.11.2020 року № 51

 

ПОРЯДОК

проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад  посадових осіб місцевого самоврядування Степненської сільської ради

 

1. Загальні положення 

1.1. Цей Порядок визначає правові та організаційні засади проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Степненської сільської ради, як одного з етапів конкурсу, що проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату Степненської сільської ради (далі - Порядок проведення конкурсу).

1.2. Мета проведення іспиту - об'єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Степненської сільської ради.

1.3. Іспит проводиться конкурсною комісією Степненської сільської  ради  для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Степненської сільської ради, склад якої затверджено розпорядженням сільського  голови  (Додаток №3) від 23 листопада 2020 року № 53 (далі – конкурсна комісія).

 1.4. Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають встановленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, передбаченим для кандидатів на посади посадових осіб місцевого самоврядування. Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється конкурсною комісією з відповідним обґрунтуванням. Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія. Кандидати, які подали недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускаються.

 1.5. Об'єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.

1.6. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу (посадової особи місцевого самоврядування) Степненської сільської ради.

 1.7. Перелік питань на перевірку знання Конституції України, законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про місцеве самоврядування в Україні» наведені в додатку 1 до цього Порядку. Перелік питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу (посадової особи місцевого самоврядування) Степненської сільської ради затверджується сільським головою, відповідно до Порядку проведення конкурсу та цього Порядку. Питання мають бути актуальними, ґрунтуватися на чинних нормативно-правових актах. Питання, що ґрунтуються на нормативно-правових актах, які втратили чинність, мають бути своєчасно замінені в установленому порядку.

1.8. Переліки питань оприлюднюється на інформаційному стенді в холі адміністративного приміщення Степненської сльської ради /на офіційному  веб-сайті Степненської сільської ради в разі його наявності/ та обов'язково надаються для ознайомлення всім учасникам конкурсу при наданні документів для участі в конкурсі.

1.9. Екзаменаційні білети формуються за формою, наведеною у додатку 2 цього Порядку, та затверджуються головою конкурсної комісії.  До кожного білета включаються по одному питанню на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про місцеве самоврядування в Україні», та одне питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу (посадової особи місцевого самоврядування) Степненської сільської ради - всього 5 питань.

1.10. Кількість білетів має бути не менше 15.

1.11. З урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу (посадової особи місцевого самоврядування) Степненської сільської ради можливе розроблення кількох варіантів комплектів екзаменаційних білетів залежно від кваліфікаційних вимог до відповідних рівнів посад.

1.12. Процедура іспиту складається з 3-х етапів:

1) організаційна підготовка до іспиту;

2) складання іспиту;

 3) оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

1.13. Голова конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту, секретар конкурсної комісії повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

2. Організаційна підготовка до іспиту

2.1. Організаційна підготовка іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.

 2.2. Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.

 2.3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути достатньою для кандидатів. Секретар повинен упевнитись, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань, вони мають бути розв'язані головою конкурсної комісії.

3. Складання іспиту

3.1. Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.

3.2. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та наявності відповідних умов, передбачених пунктом 3.3. цього Порядку, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.

3.3. Іспит проводиться у приміщенні Степненської сільської ради, яке відповідає умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.

3.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату за його вибором і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.

3.5. Іспит складається державною мовою.

3.6. При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом Степненської сільської ради. Перед відповіддю обов'язково вказується прізвище, ім'я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті. Після підготовки відповідей на аркуші проставляється підпис кандидата та дата складання іспиту.

 3.7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити 60 хвилин. 

4. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту

4.1. Для оцінки знань кандидатів використовується п'ятибальна система. П'ять балів виставляється кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції»  та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу (посадової особи місцевого самоврядування) Степненської сільської ради. Чотири бали виставляється кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» і достатньо володіють знаннями Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу (посадової особи місцевого самоврядування) Степненської сільської ради. Три бали виставляється кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи. Два бали виставляється кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно - правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок. Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

4.2. Після закінчення часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання всіма членами конкурсної комісії, присутніми на засіданні конкурсної комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповідей на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.

4.3. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів у екзаменаційну відомість, форма якої наведена у Додатку 3 до цього Порядку. З результатами іспиту кандидат ознайомлюється під підпис.

4.4. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у кадровій службі відповідно до вимог чинного законодавства.

4.5. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, які успішно склали іспит.                            

4.6. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, які не склали іспит.

4.7. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.                                         

4.8. Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії. 

 

Секретар сільської ради                                    А.А. Рябоконь        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Додаток 1 

                                                                         до Порядку проведення іспиту    

                                                                         кандидатів на заміщення вакантних

                                                                        посад посадових осіб місцевого     

                                                                         самоврядування

                                                                         Степненської сільської  ради 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання Конституції України, «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції»,  та «Про місцеве самоврядування в Україні»

 1. Питання на перевірку знання по  Конституції України

1.Основні розділи Конституції України.

2.Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).

3.Форма правління в Україні (стаття 5).

4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

6.Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).

7. Найважливіші функції держави (стаття 17).

8. Державні символи України (стаття 20).

9. Конституційне право на працю (стаття 43).

10. Конституційне право на освіту (стаття 53).

11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

12. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).

13. Обов'язки громадянина України (статті 65-68).

14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).

17. Державний бюджет України (стаття 96).

18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

19. Повноваження Президента України (стаття 106).

20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).

21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).

22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).

23. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).

24. Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).

25. Система судів в Україні (стаття 125).

26. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).

27. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).

28. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).

29. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

30. Набуття  чинності  Конституції України.

 1. Питання на перевірку знання Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування». 

1. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування (статті 1, 2).

 2. Посади в органах місцевого самоврядування (стаття 3).

 3. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).

 4. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4).

5. Основні обов'язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8).

6. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9).

7. Обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 12).

8. Порядок прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10).

9. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування (стаття 14)

10. Декларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування (стаття13).

11. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16). 12. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 17).

13. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20).

14. Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 21).

15. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (стаття 23). 

3.Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції»

1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).

2. Суб'єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).

3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 4, 5).

4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).

5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 12).

6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 14).

7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики (стаття 20).

8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 22, 23).

 9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25, 27).

10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).

11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).

12. Запобігання конфлікту інтересів у зв'язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (стаття 36).

13. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).

14. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).

15. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті 49,50).

16. Моніторинг способу життя суб'єктів декларування (стаття 51).

17. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 53).

18. Антикорупційна експертиза (стаття 55).

19. Спеціальна перевірка (стаття 56).

20. Відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення (стаття 65).

4. Питання на перевірку знання Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»

1. Право громадян на участь у місцевому самоврядуванні (стаття 3).

2. Основні принципи місцевого самоврядування (стаття 4).

3. Система місцевого самоврядування (стаття 5).

4. Ради – представниці органи місцевого самоврядування (стаття 10).

5. Виконавчі органи сільських, селищних міських рад (стаття 11)

6. Сільський, селищний, міський голова (стаття 12).

7. Староста об’єднаної територіальної громади (стаття 14-1).

8. Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування (стаття 16).

10. Повноваження селищних рад (статті 25, 26).

12. Повноваження селищного голови (стаття 42).

13. Порядок формування рад (стаття 45).

14. Постійні комісії селищної ради (стаття 47).

15. Виконавчий комітет селищної ради (стаття 51).

16. Організація роботи виконавчого комітету селищної ради (стаття 53).

17. Відділи, управління та інші виконавчі органи селищної ради (стаття 54).

18. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 59).

19. Право комунальної власності (стаття 60).

20. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 74).

 

5. Перелік питань  на перевірку знання законодавства

з  урахуванням специфіки функціональних повноважень

начальника відділу земельних відносин та екологіх  Степненської сільської ради.

1. Право постійного користування земельною ділянкою (стаття 92 Земельного кодексу України).

2. Право оренди земельної ділянки (стаття 93 Земельного кодексу України).

3. Повноваження сільських, селищних, міських рад у галузі земельних відносин (стаття 12 Земельного кодексу України).

4. Категорії земель (стаття 19 Земельного кодексу України).

5. Встановлення та зміна цільового призначення земельних ділянок (стаття 20 Земельного кодексу України).

6. Визначення земель сільськогосподарського призначення та порядок їх використання (стаття 22 Земельного кодексу України).

7. Зміст права земельного сервітуту (стаття 98 Земельного кодексу України).

8. Земельні ділянки особистих селянських господарств (стаття 33 Земельного кодексу України).

9. Землі житлової та громадської забудови (глава 6 Земельного кодексу України).

10. Добросусідство (глава 17 Земельного кодексу України).

11. Порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами (ст. 118 Земельного кодексу України).

12. Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення (глава 13 Земельного кодексу України).

13. Норми безоплатної передачі земельних ділянок громадянам (стаття 121 Земельного кодексу України).

14. Право власності на землю територіальних громад (стаття 83 Земельного кодексу України).

15. Спільна сумісна власність на земельну ділянку (стаття 89 Земельного кодексу України).

16. Екологічні права громадян України (стаття 9 Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища“).

17. Повноваження місцевих рад у галузі охорони навколишнього природного середовища (стаття 15 Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища“).

18. Компетенція виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у галузі охорони навколишнього природного середовища (стаття 19 Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища“).  

19. Законодавство у сфері містобудівної діяльності (стаття 3 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності“).

20. Планування територій на місцевому рівні. Генеральний план населеного пункту (статті 16, 17 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності“).

21. Забудова територій. Будівельний паспорт забудови земельної ділянки (статті 26, 27 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності“).

22. Проектна документація на будівництво (стаття 31 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності“).

23. Право на виконання будівельних робіт. Дозвіл на виконання будівельних робіт (статті 34, 37 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності“).

24. Пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту (стаття 40 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності“).

25. Компетенція сільських, селищних, міських рад у сфері містобудування (стаття 12 Закону України „Про основи містобудування“).

26. Компетенція виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері містобудування (стаття 14 Закону України „Про основи містобудування“).

27. Забудова територій і реконструкція житлових кварталів (пункти 3.5 – 3.38 ДБН 360-92).

28. Озеленення території міста (пункти 5.1 – 5.13 ДБН 360-92).

29. Протипожежні вимоги (додаток 3.1 ДБН 360-92). Порядок отримання паспорта тимчасових споруд (Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 21.10.2011 № 244 „Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності“).

30. Ведення Державного реєстру прав передбачає (постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1141 „Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно“)

31. Будівництво об’єкта архітектури (стаття 9 Закону України „Про архітектурну діяльність“).

32. Головні архітектори (стаття 14 Закону України „Про архітектурну діяльність“).

33. Державний архітектурно-будівельний контроль та нагляд(стаття 10 Закону України „Про архітектурну діяльність“).

34. Правила благоустрою. Основні поняття.

35. Завдання законодавства про охорону навколишнього природного середовища ( ст..1 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»)

36. Екологічні права громадян України (ст..9 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»)

 

6. Перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень спеціаліста - землевпорядника Степненської сільської ради.

 

 1. «Повноваження сільських, селищних, міських рад у галузі земельних відносин» (ст.12 Земельного кодексу України).
 2. «Категорії земель за цільовим призначенням» (ст.19 Земельного кодексу України).
 3. Перелік підстав виникнення права спільної часткової власності на земельну ділянку( ст.87 Земельного кодексу України).
 4. Перелік суб’єктів які мають право постійного користування земельною ділянкою (ст.92 Земельного кодексу України).
 5. «Зміст права земельного сервітуту» (ст.98 Земельного кодексу України).
 6. «Відновлення меж земельних ділянок» (ст.107 Земельного кодексу України).
 7. «Порядок безоплатної приватизації земельної ділянки громадянам» (ст.118 Земельного кодексу України).
 8. «Набуття права на земельну ділянку за давністю користування» (набувальна давність)( ст.119 Земельного кодексу України).
 9. «Норми безоплатної передачі земельної ділянки громадянам» (ст.121 Земельного кодексу України).
 10. «Перелік земельних ділянок які не підлягають продажу на конкурентних засадах»( ст.134 ч.2 Земельного кодексу України).
 11. «Порядок припинення права власності на земельну ділянку у разі добровільної відмови від права власності або права постійного користування на користь територіальної громади»(ст.142 Земельного кодексу України).
 12. «Перелік органів що вирішують земельні спори»( ст.158 Земельного кодексу України).
 13.  «Порядок розгляду земельних спорів органами місцевого самоврядування» (ст.159 Земельного кодексу України).
 14. «Визначення державного земельного кадастру. Призначення державного земельного кадастру» (ст.193 ст.194 Земельного кодексу України).

15.« Перелік порушень земельного законодавства за які громадяни та юридичні особи несуть відповідальність» (ст.211Земельного кодексу України)

 

7. Перелік питань  на перевірку знання законодавства

з  урахуванням специфіки функціональних повноважень

начальника організаційно-кадрового та загальної роботи відділу Степненської сільської ради.


1. Організація документообігу. Робота з вхідною, вихідною і внутрішньою кореспонденцією.

2. Порядок ведення діловодства за зверненнями громадян.

3. Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника.

4. Мова звернень громадян та відповідей на них.

5. Тривалість щорічної відпустки посадових осіб місцевого самоврядування.

6. Стягнення за порушення трудової дисципліни.

7. Складання та оформлення розпорядчих документів.

8. Права громадянина при розгляді заяви чи скарги.

9. Супровідні листи і вимоги до їх складання.

10. Якими нормативно-правовими актами регламентується робота із зверненнями громадян.

11. Порядок і строки складання номенклатури справ.

12. Визначення тривалості відпустки.

13.Формування документів у справу та порядок зберігання справ у поточному діловодстві.

14.Термін розгляду звернень громадян.

15.Експертиза цінності документів у діловодстві.

16.Оформлення справ із розгляду звернень громадян.

17.Якими документами регламентується законодавство про працю.

18. Розробка  проєктів нормативно-правових актів, що стосується кадрових питань

19.Оперативне зберігання справ.

20.Розділи Закону України „Про звернення громадян”.

21.Службове листування: лист, запит, гарантійний лист.

22.Порядок розгляду звернень громадян.

23. Видача трудової книжки в разі звільнення.

24.Звернення громадян, які не підлягають розгляду та вирішенню.

25.Довідки, доповідні, пояснювальні та службові записки .

26. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

27. Право працівника на щорічну відпустку, Поділ щорічної відпустки на частини. Соціальні відпустки.

29. Порядок проходження і виконання вхідної документації.

 

8. Перелік питань  на перевірку знання законодавства

з  урахуванням специфіки функціональних повноважень

провідного спеціаліста організаційно-кадрового та загальної роботи відділу Степненської сільської ради.

1.Правила реєстрації місця проживання

2.Реєстрація місця проживання

3.Реєстрація місця перебування

4.Зняття з реєстрації місця проживання

5.Скасування реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи

6.Реєстр територіальної громади

7.Контроль за дотриманням органами реєстрації законодавства з питань реєстрації місця проживання

8.Порядок передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру

9.Правила створення, адміністрування, ведення реєстру територіальної громади (в частині реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб) та механізм передачі органами реєстрації відповідної інформації до Єдиного державного демографічного реєстру.

10.Супровідні листи і вимоги до їх складання.

11.Організація документообігу. Робота з вхідною, вихідною і внутрішньою кореспонденцією.

12.Довідки, доповідні, пояснювальні та службові записки.

13.Порядок проходження і виконання вхідної документації.

14.Організація документообігу. Робота з вхідною, вихідною і внутрішньою кореспонденцією.

15.Службове листування: лист, запит, гарантійний лист.

 

 

9. Перелік питань  на перевірку знання законодавства

з  урахуванням специфіки функціональних повноважень

державного реєстратора Степненської сільської  ради.

 

1. Значення термінів, які вживаються в Законі України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»: державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень; інший право набувач;  технічний реєстратор Державного реєстру прав; реєстраційна справа.

2. Засади державної реєстрації прав ( ст. 3).

3. Речові права та їх обтяження, що підлягають державній реєстрації ( ст.4).

4. Система органів та суб’єкти, які здійснюють повноваження у сфері державної реєстрації прав ( ст. 6).

5. Державний реєстратор ( ст. 10).

6. Державний реєстратор прав ( ст. 12).

7. Структура Державного реєстру прав ( ст. 13).

8. Реєстраційна справа ( ст. 17).

9. Проведення державної реєстрації прав ( ст. 18).

10. строки державної реєстрації прав ( ст. 19).

11. Подання документів за заявами у сфері державної реєстрації прав ( ст. 20).

12. Термін «фронт-офіс», його повноваження, функції, взаємодія з державним реєстратором ( порядок державної реєстрації речових прав та їх обтяжень п.2, 26,27).

13. Вимоги до документів, що подаються для державної реєстрації прав  ( ст. 22).

14. Зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав ( ст. 23).

15. Відмова в державній реєстрації прав ( ст. 24).

16. Зупинення державної реєстрації прав ( ст. 25).

17. Внесення записів до Державного реєстру прав, змін до них та їх скасування ( ст. 26).

18. Особливості державної реєстрації прав на земельні ділянки державної та комунальної власності ( ст. 28).

19. Особливості державної реєстрації похідних речових прав на земельні ділянки, право власності на які виникло та оформлено в установленому порядку до 1 січня 2013 року ( ст. 29).

20. Надання інформації з Державного реєстру прав ( ст. 32).

21. Плата за проведення державної реєстрації прав, внесення змін до записів Державного реєстру прав та надання інформації з Державного реєстру прав ( ст. 34).

22. Порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності у сфері державної реєстрації прав ( ст. 37).

23. Відповідальність у сфері державної реєстрації прав ( ст. 38).

24. Розмір плати за надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ( порядок державної реєстрації речових прав та їх обтяжень п.41).

 

10. Перелік питань  на перевірку знання законодавства

з  урахуванням специфіки функціональних повноважень

начальника  фінансового відділу Степненської сільської ради.

 

1. Визначення терміну „бюджет“ (стаття 2 Бюджетного Кодексу України).

2. Відносини, що регулюються Бюджетним кодексом України (стаття 1 Бюджетного кодексу України).

3. Бюджетний період (стаття 3 Бюджетного кодексу України).

4. Структура місцевих бюджетів (стаття 63 Бюджетного кодексу України)

5. Склад доходів загального фонду бюджетів об’єднаних територіальних громад (стаття 64 Бюджетного кодексу України).

6. Виконання місцевих бюджетів (стаття 78 Бюджетного кодексу України).

7. Поняття та мета регулювання міжбюджетних відносин (стаття 81 Бюджетного кодексу України).

8. Видатки, що здійснюються з бюджетів об’єднаних територіальних громад (стаття 89 Бюджетного кодексу України).

9. Види міжбюджетних трансфертів (стаття 96 Бюджетного кодексу України).

10. Міжбюджетні трансферти між місцевими бюджетами (стаття 101 Бюджетного кодексу України).

11. Порушення бюджетного законодавства (стаття 116 Бюджетного кодексу України).

12. Заходи впливу за порушення бюджетного законодавства (стаття 117 Бюджетного кодексу України).

13. Нецільове використання бюджетних коштів (стаття 119 Бюджетного кодексу України).

14. Видатки місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів (стаття 91 Бюджетного кодексу України).

15. Резервний фонд бюджету (стаття 24 Бюджетного кодексу України).

16. Забезпечення доступу до інформації (стаття 5 Закону України „Про доступ до публічної інформації“).

17. Особистий прийом громадян (стаття 22 Закону України „Про звернення громадян“).

 

11. Перелік питань  на перевірку знання законодавства

з  урахуванням специфіки функціональних повноважень

провідного спеціаліста фінансового відділу Степненської сільської ради.

1. Бюджетний період.

2. Стадії та учасники бюджетного періоду.

3. Стадії виконання бюджету за видатками та кредитуванням.

4. Складові частини кошторису бюджетної установи.

5. Бюджетна класифікація.

6. Стадії та учасники бюджетного процесу.

7. Порядок складання проектів місцевих бюджетів.

8.Виконання місцевих бюджетів.

9.Види видатків, що здійснюються з бюджету об’єднаної територіальної громади.

10.Порядок передачі коштів між місцевими бюджетами на здійснення видатків місцевих бюджетів, що не враховані при визначені обсягу міжбюджетних трансфертів.     

11 Відносини, що регулюються Бюджетним кодексом України.

12.Визначення понять: бюджет, бюджети місцевого самоврядування, бюджетне зобов’язання.

13. Структура місцевих бюджетів.

14.Визначення понять: кошторис, паспорт бюджетної програми, дефіцит бюджету.

15. Що належить до витрат бюджету розвитку місцевих бюджетів.

16. Казначейське обслуговування бюджетних коштів.

17.Міжбюджетні трансферти між місцевими бюджетами.

18.Види порушень бюджетного законодавства.

19. Порядок використання коштів освітньої субвенції.

20. Порядок використання коштів Додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я.

21. Порядок використання коштів Субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами.

22. Місцеві  податки  і збори.

23. Плата  за  землю.

24. Платники податку на доходи фізичних осіб.

25. Які видатки забороняється планувати та здійснювати з місцевих бюджетів?

 26. Чи мають право здійснювати витрати місцевого бюджету виконавчі органи місцевої влади здійснювати витрати, якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято рішення про місцевий бюджет?

28. Чи допускається фінансування окремих бюджетних установ одночасно з різних бюджетів?

29. Що таке план використання бюджетних коштів?     

30. Які документи затверджуються одночасно з кошторисом?

 

12. Перелік питань  на перевірку знання законодавства

з  урахуванням специфіки функціональних повноважень

начальника-головного бухгалтера та спеціаліста 1 категорії відділу  бухгалтерського обліку та звітності Степненської сільської ради.

 1. Порядок складання проектів місцевих бюджетів.
 2. Виконання місцевих бюджетів.
 3. Види видатків, що здійснюються з районних бюджетів та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.
 4. Порядок передачі коштів між місцевими бюджетами на здійснення видатків місцевих бюджетів, що не враховані при визначені обсягу міжбюджетних.
 5. Міжбюджетні трансферти між місцевими бюджетами.
 6. Види порушень бюджетного законодавства.
 7. Розрахунки з підзвітними особами.
 8. Облік видатків загального та спеціального фондів (аналітичний, синтетичний, фінансова звітність).
 9. Вимоги до готівки. Облік операцій з готівкою.
 10. Облік операцій на рахунках в органах Державного казначейства.
 11. Облік розрахунків з оплати праці в бюджетній установі.
 12. Порядок списання простроченої заборгованості.
 13. Необоротні матеріальні активи та відображення їх у фінансовій звітності.
 14. Збалансовані рахунки. Облік надходження та вибуття. Перелік збалансованих рахунків.
 15. Структура фонду оплати праці бюджетної установи.
 16. Облік внутрішніх розрахунків.
 17. Відрахування із заробітної плати.
 18. Облік зобов’язань розпорядників бюджетних коштів.
 19. Звітність бюджетних установ.
 20. Інвентаризація основних засобів в бюджетних установах.
 21. Складові частини бюджету.
 22. Учасники бюджетного процесу та їх повноваження.
 23. Склад бюджетного законодавства, нормативно – правові акти з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні.
 24. Індексація заробітної плати.
 25. Меморіальні ордери: їх види та застосування.
 26. Видатки бюджетної установи.

 

13. Перелік питань  на перевірку знання законодавства

з  урахуванням специфіки функціональних повноважень

начальника , провідного спеціаліста,  головного спеціаліста та спеціаліста І категорії відділу освіти, культури, молоді та спорту  Степненської сільської ради.

1.Право громадян на освіту. Засади державної політики у сфері освіти та принципи освітньої діяльності

2. Повноваження органів місцевого самоврядування в галузі освіти

3.Структура освіти.

4.Забезпечення реалізації права на освіту дітей з особливими потребами.

5.Форми здобуття освіти.

6. Управління закладом освіти

7.Права та обов’язки педагогічних та науково-педагогічних працівників.

8. Фінансово-господарська діяльність закладів освіти

9. Права і обов’язки засновника закладу освіти

10.Територіальна доступність повної загальної середньої освіти

11.Управління закладом освіти

12.Організація інклюзивного навчання

13. Учасники освітнього процесу у сфері дошкільної освіти

14.Завдання дошкільної освіти. Дошкільний вік

15.Роль сім’ї у дошкільній освіті

16.Заклад дошкільної освіти та його повноваження

17.Типи закладів дошкільної освіти

18.Комплектування груп закладу дошкільної освіти

 

 

14. Перелік питань  на перевірку знання законодавства

з  урахуванням специфіки функціональних повноважень

начальника відділу соціального захисту населення  Степненської сільської ради.

 

1. Про основнi аспекти Закону України „Про державну соцiальну допомогу      малозабезпеченим  сiм’ям”.

2. Види державної соціальної допомоги відповідно до Закону Украiни „Про державну допомогу сiм’ям з дiтьми”.

3. Що  таке  мiнiмальна заробiтна  плата? Її розмiр.

5. Поняття  малозабезпеченостi  сiм’ї  та  межi  малозабезпеченостi.    

6. На які пільги відповідно до чинного законодавства мають право інваліди        

    різних категорій, крім інвалідів війни.

7. Основнi  принципи  обчислення  середньомiсячного  доходу  на  кожного члена  сiм’ї.

8. Як вiрно оформити акт обстеження матерiально-побутових умов проживання громадян.

9. На яких  осіб  поширюється чинність Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та якими пiльгами вони користуються?

10. Хто має  право  на  пенсiйне  забезпечення?

11. Якi  є  види  пенсiй,  та  вказати  їх мінімальний  розмiр.

12. Які  особи належать до учасників бойових дій  та  якими  пiльгами  вони користуються?

13.Які особи належать до інвалідів вiйни та якими пiльгами вони користуються?

14.Які особи належать до учасників вiйни  та  якими  пiльгами  вони користуються?

15.Хто  такi  ветерани  працi  та  якими  пiльгами  вони  користуються?

16.Що  таке  субсидiя? У яких випадках відмовляють у призначенні субсидії?

17.Хто має право на одержання субсидiю?  

18.Пільги та компенсації громадянам, якi постраждали вiд Чорнобильської катастрофи.

19.Порядок призначення та виплати допомоги при народження дитини.

20.Порядок призначення допомоги по догляду за дитиною до 3-х років.

21..Порядок виплати одноразової допомоги жінкам, яким присвоєно почесне звання України  „Мати-героїня”.

22. Завдання опіки та піклування (ст.55 Цивільного кодексу України).

23. Фізичні особи,  над якими встановлюється опіка та піклування (ст.ст. 58, 59 Цивільного кодексу України).

24. Які органи є органами опіки та піклування?

25. Яким дітям надається статус дитини-сироти?

26. Яким дітям надається статус дитини, позбавленої батьківського піклування?

27. Які є форми сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування?

28. Яка сім’я називається прийомною?

29. Що означає термін «багатодітна сім'я»?

30. Яка дитина вважається малолітньою?

31.Яка дитина вважається неповнолітньою?

32. Які діти є прийомними?

33. Назвати нормативно-правові акти у сфері захисту прав дітей.

34. На який термін забезпечується інвалід автомобілем? (п.6. Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 року №999)

35. Який Закон України визначає правові основи діяльності органів і служб у справах дітей?.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Додаток 2 

                                                                         до Порядку проведення іспиту    

                                                                         кандидатів на заміщення вакантних

                                                                        посад посадових осіб місцевого     

                                                                         самоврядування

                                                                         Сепненської сільської  ради 

 

                                  ЗАТВЕРДЖУЮ

                                  Голова конкурсної комісії ПІБ

                                                                                 Підпис

 «____»____________20___р. 

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №_____

для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування ________________________________________________________________

Степненської сільської  ради

 

1. Питання на перевірку знання Конституції України.

2. Питання на перевірку знання Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

3. Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції».

4. Питання на перевірку знання Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні».

5. Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки   функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу (посадової особи місцевого самоврядування) виконавчого апарату Степненської сільської  ради.

   

Секретар сільської ради                                       А.А. Рябоконь     

 

 

 

 

Логін: *

Пароль: *